Bir tıp fakültesinde çalışan akademik personelin emniyet kemeri kullanma alışkanlığı


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ALEV DUYGU SÜRE

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN

Özet:

Trafik kazaları maddi ve manevi açıdan ciddi kayıplara neden olan olaylardır. Emniyet kemeri koruyuculuğu yüksek, ülkemizde kullanımı zorunlu bir güvenlik önlemidir. Bu çalışmadaki amacımız bir tıp fakültesindeki akademik personelin emniyet kemeri kullanma alışkanlığını inceleyerek, eğitim düzeyi yüksek olan kişilerde emniyet kemeri kullanımının toplum geneline göre daha yüksek olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma gözlemsel olarak yapılmış olup, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çok katlı otoparkı ve öğretim üyeleri otoparkına çalışmanın yapıldığı beş iş günü boyunca mesai saatleri içinde araçla giriş yapan akademik personel çalışmaya alınmıştır. Akademik personelin emniyet kemeri kullanma durumu, yaşı, cinsiyeti, ünvanı, çalıştığı anabilim dalı ve kullandığı araç tipi incelenmiştir. Araştırma verilerine göre; akademik personelin emniyet kemeri kullanma sıklığı %77,5 olarak bulundu ve bu oran toplum geneline göre daha yüksekti. Emniyet kemeri kullanım sıklığı açısından cinsiyet ve yaş kriterleri baz alındığında anlamlı fark saptandı. Erkeklerde ve 40 yaş altı akademik personelde emniyet kemeri kullanma alışkanlığı daha azdı. Çalışmaya alınan akademik personelin ünvanı, çalıştığı bölüm ve anabilim dalı ve de kullandığı araç tipi ile emniyet kemeri kullanımı arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Bir merkezde gözlemsel olarak yapılan bu çalışmayla eğitim düzeyi yüksek olan tek bir meslek grubunun emniyet kemeri kullanma sıklığı ortaya koyulmuştur. Çalışmaya alınan her akademik personel için kemer kullanımı sadece bir kez değerlendirilmiş olup bu kişinin emniyet kemeri kullanma alışkanlığı olarak kabul edilmiştir. Yüksek eğitim düzeyine sahip başka meslek gruplar ile başka merkezlerde, kişilerin emniyet kemeri kullanma durumunu daha fazla defa değerlendirildiği çalışmaların yapılması, eğitim düzeyi ile emniyet kemeri kullanımı arasındaki ilişkiyi daha doğru ortaya koyacaktır.