1 GeV enerjili ve çok amaçlı doğrusal proton hızlandırıcısı için parametre optimizasyonu ve demet dinamiği


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Abdullatif Çalışkan

Danışman: METİN YILMAZ

Özet:

Bu çalışmada, Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) projesi kapsamında 1 GeV enerjili ve yüksek akımlı bir doğrusal proton hızlandırıcısı tasarlanmıştır. DTL, CCDTL ve CCL yapılarından oluşan proton hızlandırıcısı, enerjisi 3 MeV olan iyon demetini 1 GeV'e kadar hızlandıracaktır. Hızlandırıcının demet dinamiği ve kavite dizaynı, simülasyon programları kullanılarak yapılmıştır. Kavite dizaynında, yüklü demetin enerji kazancını artırmak için geometrik parametreler optimize edilmiştir. Bunun için, rf kavitesinin temel parametreleri olan etkin shunt empedans ve geçiş zamanı faktörünün maksimum olması hedeflenmiştir. Demet dinamiği simülasyonunda ise minimum emittans büyümesi amaçlanmıştır. 326 tane odaklayıcı kuadrupol magnet içeren proton hızlandırıcısı, toplam 385,8 m uzunluğundadır.