Polivinil alkol bazlı proton iletken membran sentezi ve karakterizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: DERYA ORUÇ

Danışman: MUZAFFER BALBAŞI