İşitme engellilere yönelik dinamik web sayfasının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: ABİDİN BAŞ

Danışman: HÜSEYİN ÇAKIR

Özet:

İşaret dili işitme engellilerin iletişime geçmek için kullandıkları dildir. İşaret dilleri dijital dünyada yeterince kullanılamamaktadır. Bu durum işitme engellilerin web sayfalarını etkili bir şekilde kullanmasını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada ülkemizde hizmet veren işitme engelli bireyler için tasarlanmış mevcut web sitelerini tamamlayıcı işitme engellilere yönelik dinamik bir web sayfası geliştirilmiştir. Geliştirilen bu web sayfası ile işitme engellilerin web üzerinden işaret dilinde hazırlanmış videolara erişimi ve videoları paylaşımı sağlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, işitme engeli olan veya olmayan bireylerin işaret dilinde kaydettikleri videoları web sitesine çevrimiçi olarak aktarmalarını sağlayan, engellilerin de gönderilen videolar arasından yönetim tarafından uygunluğu doğrulanmış olanları çevrimiçi izlemelerini mümkün kılan bir web sitesi tasarlamak ve web sitesinin kullanılabilirliğini değerlendirmek, kullanıcıların işaret dili ile hazırladığı videoları web sitesi klasörlerine aktarmaları için bir uygulama geliştirmektir.Geliştirilen uygulama işitme engelli bireyler üzerinde yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına ve işitme engelli bireylere eğitim veren uzman görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda işitme engellilere yönelik geliştirilen bu uygulamanın işitme engelli bireylerin kullanımı açısından video paylaşma veya paylaşılan videolara ulaşma sürecinde onlara yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.