Cimnastik sporunun yarışmacı cimnastikçilerin benlik saygısı üzerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1995

Öğrenci: SİBEL SUVEREN

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK