Yetişkin işitme cihazı kullanıcılarında cihazdan algılanan fayda ile bilişsel süreçler arasındaki ilişkinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MERVE DENİZ SAKARYA

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU