ORYANTİRİNG SPORUNDA KENT İÇİ ORGANİZASYONLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Kenan AKSIN

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Kent içi oryantiring organizasyonları Ankara örneğinin incelenmesi araştırmasında, öncelikle tezimize ışık tutması bakımından Dünyadaki oryantiring organizasyonlarının gelişim seyrine bakılmış, konunun daha iyi anlaşılabilirliği bakımından Kent ve Rekreasyon kavramları incelenmiş ve Türkiye’deki kent içi oryantiring etkinlikleri irdelenerek Ankara ili ele alınmıştır, Bu araştırmada, kent içinde düzenlenen oryantiring etkinlikleri (Park, Kampus, Şehir, Show v.b) ele alınarak, oryantiringin tanıtım konusunda park oryantiringin ne denli etkin olduğu, oryantiringin ilk eğitim aşamasında en uygun yerlerin parklar olduğu, eğlenceli ve katılımcılar tarafından zevkle yapılan bir tür olduğu ve kent içinde yapılacak yeni bir rekreatif etkinliliğin ortaya çıktığını vurgulamak amaçlanmıştır. Ayrıca park oryantiring etkinliklerinin Türkiye’deki ve Ankara’daki gelişimleri incelenmiş, klasik oryantiringe göre katılımcı sayılarında ne kadar fark olduğu ele alınmış, organizasyonel olarak daha kısa sürelerde ve daha görsel niteliklerde olduğuna değinilmiş ve şehirden uzaklaşmadan gerek bireysel gerekse ailecek kent içerisinde rekreatif bir etkinlik olarak oryantiringinde yer alabileceği yapılan literatür taramasından edinilen bilgiler ışığında vurgulanmıştır. Oryantiringin sivillerde yaygınlaşmaya başlamasıyla kent içi oryantiring etkinlikleri de düzenlenmeye başlanmış olup ilk etkinlikler Ankara da olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinde park oryantiring yarışmaları düzenlenmiş ve o illerde de oryantiringin tanıtım ve gelişimine katkıda bulunması sağlanmıştır. Yapılan bu tanıtım etkinlikleri genellikle üniversitelerin önderliğinde başlamış daha sonraları federasyon bünyesinde hızla devam etmiştir. Park oryantiring etkinlikleri rekreatif etkinlik olarak herkes tarafından uygulanabilir olmasından öte, olimpiyatlara dahil olamayan her spor branşının hayali olan olimpiyatlara girebilmek, oryantiring sporunun da birincil arzularından biridir. Park oryantiring etkinlikleri olimpiyat oyunlarına girebilmek adına sportif niteliklerin birçoğunu barındırmakta olup uygulanabilirlik bakımından olimpiyatlara girecek ilk oryantiring türü olması düşünülmektedir. Oryantiringin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kaliteli organizasyon hizmetinin incelenerek detaylı bir oryantiring organizasyon modeli geliştirilmiştir.