Arkeolojik sit alanlarinin korunmasinda alan yönetimi planlarinin rolü ve etkilerinin analizi: Harran-Şanlıurfa örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: FATMA BOZKAYA YETKİN

Danışman: KÜBRA ÇAMUR