Antalya ili Akseki ilçesi İlvat bölgesinde geleneksel konut dokusunun sürdürülebilir barınma için koruma ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: HİKMET ALİM

Eş Danışman: İDİL AYÇAM, ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Sanayi devrimiyle başlayan ve günümüzde de artmakta olan sanayileşme ve gelişen teknoloji ile birlikte hızla artan kentleşme ekolojik sistemde bozulmalara sebep olmuştur. Bozulmalardan fiziki ve sosyal açıdan minimum oranda etkilenen kırsal bölgeler ise sürdürülebilirlik açısından ciddi bir potansiyele sahiptirler. Kırsal bölgelerde doğal kaynakların gerekli yerlerde ve miktarlarda kullanılması, ekolojik tarım ve hayvancılık, eko-turizm ve yenilenebilir enerji kullanımı sürdürülebilirlik açısından doğru ve önemli seçimler olmuşlardır. Topoğrafik, iklimsel, sosyal ve ekonomik verilerin dikkate alınması, geri dönüşümü kolay yapı malzemesi seçimi vs. ile öne çıkan kırsal doku; temiz enerji kullanımı, enerji korunumu, doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümü, sürdürülebilirlik bağlamında oldukça önemli veriler sunarak bugünkü çalışmalara ışık tutmakta, altyapı oluşturmaktadır. Tez kapsamında; Antalya ili Akseki ilçesi İlvat bölgesi geleneksel konut dokusu üzerinden sürdürülebilir tasarım kriterleri belirlenmiş, bu bölgede yapılacak yeni yapılaşma için öneriler sunulmuştur. Bu bağlamda geleneksel konut dokusunu oluşturan yapıların topografya seçimi ve topografyaya yerleşimi, yönlenme, cephe özellikleri, mekansal düzen ve hiyerarşileri; yapı malzemesi seçimi, yapı elemanı ve yapısal düzenlemeler bağlamında detaylandırılarak tipoloji oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin ışığında İlvat bölgesi köylerinin nitelik tespitleri yapılmış ve koruma önerileri getirilmiştir.