MPS yapıların hazırlanması ve dielektrik özelliklerinin frekans ve voltaja bağlı incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: SEDA KARADAŞ

Danışman: MUZAFFER BALBAŞI