PISA 2006 öğrenci anketi madde yanlılığının sıralı lojistik regresyon ve Poly-SIBTEST yöntemleri ile test edilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: GÖZDE SIRGANCI

Danışman: MEHTAP ÇAKAN