Antipsikotiklerin toksisitesi ve bireysel duyarlılığın toksisite üzerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MELDA KEÇİK

Danışman: Bensu Karahalil