Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının aktif vatandaşlık kazanımları: Eylem araştırması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: İREM NAMLI ALTINTAŞ

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ