Yapı düşey dış kabuğu ısı yalıtım uygulamaları ile enerji verimliliği arasındaki ilişkinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ÖZLEM AYDIN

Danışman: FİGEN BEYHAN