Cephe geometrisinin yangın güvenliği üzerindeki etkisinin performansa dayalı analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: EVSER CİVELEK

Danışman: FİGEN BEYHAN