SEVGİ İÇERİKLİ ÇİZGİ FİLMLERİN İLKÖGRETİM 5. SINIFTAKİ ÇOCUKLARIN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE YAPTIKLARI RESİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İlkay ALAN

Danışman: CENGİZ SAVAŞ

Özet:

Bu arastırma, Sevgi İçerikli Çizgi Filmlerin İlkögretim 5. Sınıftaki Çocukların Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi adına hazırlanan bir çalısmadır. Arastırmanın temel amacı; sevgi içerikli çizgi filmlerin ilkögretim 5. sınıftaki çocuklarının görsel sanatlar dersindeki resimlerine etkisinin belirlenmesi ve degerlendirilmesidir. Arastırmada, çocuklara yönelik programlar arasında yer alan çizgi filmler her yönüyle ele alınmaya çalısılmıstır. Çizgi filmlerin, ilkögretim 5. sınıftaki çocukların üzerinde ne gibi etkileri oldugu ve onları nasıl etkiledigi belirlenmeye çalısılmıstır. Bu arastırma; çocuklara yönelik programların içinde yer alan çizgi filmlerin; dogru amaçlar dogrultusunda kullanıldıgında eglenmenin yanında; bilgi edinmede, yaratıcılıklarını gelistirmede, duygu ve düsüncelerini ifade etmede ve en önemlisi de egitimlerinde olumlu etkilerini ortaya koymaktır. Arastırmanın birinci bölümünde, giris baslıgı altında problem, amaçlar, önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar hakkında açıklamalar yapılmıstır. Arastırmanın ikinci bölümünde, çizgi film ve tarihsel gelisimi baslıgı altında çizgi filmin tanımı; çizgi filmin dünyadaki tarihsel gelisimi; Walt Disney'in büyülü dünyası, geçmisten günümüze8 manga tarihi ve anime; çizgi filmin Türkiye'deki tarihsel gelisimi; çizgi filmin olusumunda sinema, karikatür, çizgi roman ve plastik sanatların etkileri, çizgi filmlerin özellikleri ile ilgili konular yazılı kaynaklara ve yorumlara dayalı olarak açıklanmaya çalısılmıstır. Arastırmanın üçüncü bölümünde çocuk, 2çizgi film ve egitim baslıgı altında görsel sanatlar egitimi, Türkiye'de görsel sanatlar egitimin kısa tarihi, ilkögretim çagı çocugunun sosyal gelisim özellikleri,duygusal gelisim özellikleri,bilissel gelisim özellikleri,fiziksel gelisim özellikleri incelenerek, çocukların yas grubuna göre ruhsal ihtiyaçları, çocukların degisik yaslarda ilgi duydukları konular, televizyonla iletisim ve çocuk, çizgi film ve etkileri,çizgi film ve çocuk, egitimde görsel algı, yaratıcılık, yaratıcılıgın tanımları, yaratıcılıgın önemi, yaratıcılık ve görsel sanatlar, yaratıcılıgın gelistirilmesi baslıklı konulara yer verilmistir. Arastırmanın dördüncü bölümünde, yöntem baslıgı altında evren-örneklem, verilerin toplanması, verilerin çözümüm ve yorumu ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmistir. Arastırmanın amacını gerçeklestirmek, çizgi filmlerin, ilkögretim 5. sınıftaki çocukların egitimi üzerine etkilerini belirlemek için, yapılan arastırmadan elde edilen tüm bilgiler arastırmanın besinci bölümünde ( bulgular ve yorum), arastırmanın amaçlarına ulasmak için degerlendirilmistir. Arastırmanın altıncı bölümünde, sonuç bölümüne yer verilerek sevgi içerikli çizgi filmlerin ilkögretim 5. sınıftaki çocukların üzerinde ne gibi etkilerinin oldugu, açıklanmaya çalısılmıs ve yorumu yapılmıstır.Arastırma ile ilgili öneriler açıklanmıstır. Çizgi film örnekleri ekler kısmında verilmis, kaynaklar ile ilgili bilgiler de kaynakçada belirtilmistir.