Horlama hastalarının ses analizlerinin fizik muayene ve laboratuar bulguları ışığı altında obstruktif uyku apne sendromu varlığı yönünden değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Raşit Cevizci

Danışman: Yusuf Kemal Kemaloğlu