Acil serviste endotrakeal tüp uygulaması yapılan hastalarda tüp yerinin doğrulanmasında ultrasonografi (UGS) ve kapnografi kullanılmasının etkinliğinin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: İSMAİL ÖDEMİŞ

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN