Ofis çalışanlarının bilgi teknolojileri kullanımına karşı tutumları: Gazi Üniversitesi örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: LALE VURAL

Danışman: SELAMİ ERYILMAZ