Lise öğrencilerinin dijital bağımlılıklarının incelenmesi: Ankara ili Çankaya örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ÖZGÜR ÇUKURLUÖZ

Danışman: SELAMİ ERYILMAZ