İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin "Milli Eğitim Bakanlığı"na bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik" hakkındaki görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: MAHMUT AYHAN

Danışman: MEHMET KORKMAZ