Tokat Mustafa Ağa Hamamı koruma restorasyon önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: GÖKHAN GENÇ

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu çalışma Tokat İlinin tarihi kent merkezi olan Sulu Sokak Mahallesinde yer alan, yapısal özellikleri ve günümüze ulaşmış belgeler incelendiğinde 14. yüzyıl eseri olan Mustafa Ağa Hamamı konusunu içermektedir. Çalışmanın amacı, yapının korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla bugünkü durumunun analitik incelemelerle ve değerlendirmelerle belgelenmesi, restitüsyon analizi ve yorumu ile yapının özgün durumunun ortaya konulması ve uygun işlev verilerek yapının sürdürülebilir korunmasına yönelik restorasyon önerisinin sunulmasıdır. Çalışma; Mustafa Ağa Hamamı'nı belgeleyen rölöve ve tanımlama, özgün halini gösteren restitüsyon, çevresel analizler, karşılaştırmalı çalışma kataloğu ve yapının restorasyon projesini kapsamaktadır.