Her öz altgrubu lokal sonlu grubun nđlpotent genislemesi olan gruplar


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sevilay Akyol

Danışman: AYNUR ARIKAN

Özet:

Bu tez çalısmasında Amel Dilmi'nin Groups whose proper subgroups are locally finite-by-nilpotent baslıklı makalesi çalısılmıstır. Bu makalede minimal (LF)N-olmayan gruplar incelenmektedir. İlk olarak, bu makaledeki bazı teoremlerin ispatı için gerekli olan Endimioni ve Traustason'un On torsion-bynilpotent groups adlı makalesi göz önüne alınmıstır. Tezin üçüncü bölümünde bu makaledeki [3] P.Hall' ın iyi bilinen sonucuna benzer olan H, G nin bir normal altgrubu olsun öyle ki H ve G/H¢ (LF)N grup ise G, (LF)N gruptur teoreminin ve dördüncü bölümünde de Amel Dilmi'nin makalesinde verilen minimal (LF)N-olmayan bir G grubu asikar olmayan sonlu faktörü bulunmayan sonlu üreteçli mükemmel gruptur öyle ki G/FratG sonsuz basit gruptur teoreminin daha ayrıntılı ispatı verilmistir. Ayrıca minimal (LF)Nolmayan gruplar için yapılan ispatların minimal (LF) c N -olmayan gruplar için de geçerli olduğunun ispatı ayrıntılı olarak verilmistir. Böylece bu çalışmada Amel Dilmi'nin makalesinin daha açık, ayrıntılı ve kolay anlasılabilir bir sekli ortaya çıkarılmıstır.