İLKÖĞRETİM OKULLARI 2. KADEME (6,7,8. SINIFLAR) GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE SOYUT ÇALISMALARIN YERİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Rüveyda TÜRKYILMAZ

Danışman: CENGİZ SAVAŞ

Özet:

Bu arastırma ilköğretim ikinci kademedeki Resim-is derslerinde uygulanan soyut çalısmaların yerini ve önemini belirlemek amacıyla yapılmıstır. Arastırma verileri, literatür tarama ile sağlanmıstır. Öğretmen görüsleri anket ve öğrenci düsünceleri ise tutum ölçeği kullanılarak ortaya konmustur. Arastırmada problem durumunun belirlenebilmesi için genel olarak soyut çalısmalar, sanat eğitimi ve uygulamaları konuları incelenerek, konuyla ilgili kaynaklar belirlenmis ve yorumlanmıstır. Sonraki asamada okullarda uygulanmakta olan yeni resim-is (görsel sanatlar) müfredatı incelenmistir. Müfredatta yer alan, soyut olarak uygulatılabilecek kazanımlar belirlenmistir. Diğer bölümde ise, sanat eğitiminde verilen soyut çalısmaların gerekliliği ele alınmıstır. Soyut çalısmalar ve İlköğretim II.Kademede uygulatılması ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüslerini belirlemek için anket ve tutum ölçeği uygulatılmıs, sonuçları bulgular kısmında verilmistir. Arastırmadan elde edilen bulgularda öğrencilerin soyut sanatı eğlenceli buldukları ve konunun, derse olan ilgilerinin artmasında etkili olduğu sonucuna ulasılmıstır. Ayrıca gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin yanıtladıkları anketler sonucunda soyut çalısmaların derslerde uygulatılmasının çocukların fiziksel, duygusal, bilissel ve toplumsal gelisimine katkıda bulunduğu da ortaya çıkmaktadır. Resim-is öğretmenleri konuyu vermede kendini yeterli görürken konuyu uygulatmak için müfredatın güncel olmadığı görüsündedirler. Soyut çalısmaların kavratılmasının görsel sanatlar dersinin bir gerekliliği olduğu arastırma sonuçlarından çıkartılabilmektedir. Fakat öğrencilerin yeni karsılastıkları bir kavram olması nedeni ile konunun dikkatli bir sekilde verilmesi gerektiği düsünülmektedir.