Poli (Metilmetakrilat-ko-Glisidilmetakrilat) hidrojeli kullanılarak beta-galaktosidazın kovalent bağlanma yöntemiyle immobilizasyonu


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2006

Student: GÜL TUNÇ

Consultant: HAYRETTİN TÜMTÜRK