Sosyal bilgiler öğretiminde oyun


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: AYŞEGÜL ÖZDEMİR

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ