Grupların sonsuz altnormal altgrupları üzerine kısıtlamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: HANDAN KOCAMAN

Danışman: AYNUR ARIKAN

Özet:

Bu tez çalışmasında Herman Heineken'in Groups with restriction on their infinite subnormal subgroups başlıklı makalesi üzerinde çalıştık. Bu makalede Bn-grupları ve IBn-gruplarına yer verilmiştir. Sonsuz IBn-gruplar, abeliyan normal altgrupların kısıtlanabildiği yapılar olan Bn-grupların abeliyan grup genişlemesidir. Ayrıca IBn-gruplar Bn+1-gruptur. De Giovanni ve Franciosi nin Bn-grupları ve IBn-grupları hakkında yaptığı çalışmaların da katkılarıyla daha genel olarak IBn-gruplarının Bn-gruplarıyla karşılaştırması yapılmıştır. Bu tezde gerekli ön bilgileri toplayarak ispatlardaki boşlukları doldurmaya çalıştık. Böylece makalenin daha açık, ayrıntılı ve kolay anlaşılabilir şeklini ortaya koyduk.