IngGaAs kızılötesi fotodedektör üretimi ve karakterizasyonu


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: TARIK ASAR

Danışman: SÜLEYMAN ÖZÇELİK