Müzik eğitiminde Konya türkülerinin tavır ve okuyuş stillerinin analiz edilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: BERKAY GENÇER

Danışman: MURAT KARABULUT

Özet:

Ülkemizin müzikleri incelendiği zaman Türk Halk Müziği yöresel olarak özellikler gösterebilmektedir. Halk müziğimiz temelinde tür, biçim ve çeşitlilik, yayıldığı alan ve yöresel özellikler bakımından köklü geçmişinden gelen birikim ve zenginliği ile günümüz halk müziğini oluşturan renklilik meydana gelmiştir. Müziğimizin temelinde olan bu renklilik yörelerimizdir. Araştırmamızın merkezinde bulunan Konya ve yöresi gerek kendine has tezene tavrıyla gerekse müzikal çeşitliliğiyle araştırmalarda üzerinde durulması gereken önemli bir yöremizdir. Bu bağlamda bahsi geçen yöremizin türküleri dizi, seyir, makam gibi özellikleri yönünden dikkatle incelenmesi gerekir. Yöre türküleri makamsal yapısı incelenirken, dörtlü ve beşli yönünden oluşumu, karar ve güçlü seslerinin saptanması, türkü içerisinde bulunan diziler ve çeşitliliği incelenmiştir. Eserlerin seyir yapıları inici veya çıkıcı özelliklerine göre, usulleri ise ikili ve üçlü kullanımlarına göre tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda gerekli kanılara varılarak önerilerde bulunulmuştur.