Prefabrik Ahşap Yapı Paneli Tasarımına Yönelik Mühendislik Yazılımı Geliştirilmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İbrahim Ediz

Danışman: ABDULLAH TOĞAY

Özet:

Bu tez çalışması kapsamında, prefabrik ahşap yapı panellerinin tasarımına yönelik mühendislik yazılımı geliştirilmiştir. Çalışmada üretilen 11 farklı ahşap yapı paneli üzerinde deneysel çalışma yapılmış ve bu panellerin en/boy oranı, panel boşlukları, güçlendirme elemanlarının varlığı gibi farklı değişkenlerin yük taşıma performansları üzerine etkileri belirlenmiştir. Deneysel çalışmaların ardından elde edilen değerler geliştirilen algoritmaya parametre olarak kullanılmak üzere yazılım ortamında bulunan veritabanına eklenmiştir. Farklı ülkelerde kullanılan yazılımlar incelenerek geliştirilen yazılımda WPF,.NET,LINQ,C# ve XML teknolojileri kullanılmıştır. Yazılımla sağlanan çizim ortamına aktarılan planlar üzerinde eksenlerin belirlenmesi ardından duvarlara deneysel çalışmadan elde edilmiş değerle ilişkilendirilerek paneller dağıtılmaktadır. Deprem yönetmeliği göz önünde bulundurularak hazırlanmış algoritma aracılığıyla yapı planına etki edecek kar, rüzgâr ve deprem yükleri panellere indirgenerek hesaplanmaktadır. Yapılan hesaplamalarda dayanıksız paneller işaretlenip kullanıcıya panel değişimi konusunda yönlendirme sağlanabilmektedir. Yapıya ait plan ışığında dağıtılan panellerin üretimi için ihtiyaç duyulacak malzeme bilgisi de dâhil olmak üzere hesaplamaları içeren rapor kullanıcıya sunulmaktadır.