Akıllı ultrasonik temizleme cihazı tasarımı ve gerçekleştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karabük Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: MUSTAFA TEKE

Danışman: FECİR DURAN