Gömülü sistem ile bir binada smart grid uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: AHMED HUSHAM FAKHRULD AL-DABBAGH

Danışman: FECİR DURAN