Lokal sonlu grup örnekleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: OSMAN DELİKAN

Danışman: AYNUR ARIKAN