Lise tarih öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenme stilleri açısından değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: SEYHAN DEMİR ÖLÇER

Eş Danışman: GÜLAY EKİCİ, NECDET HAYTA