Spontan kraniyoservikal arter diseksiyonlarında klinik özellikler, yaklaşım ve prognoz


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: ÜLVİYE ÇİĞDEM ÇEK

Danışman: HALE ZEYNEP BATUR ÇAĞLAYAN