Nilpotent olmayan her altgrupları altnormal olan gruplar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: TUĞÇE KÜÇÜKOĞLU

Danışman: AYNUR ARIKAN