Finitary permütasyon grupları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: YILDIZ AYDIN

Danışman: AYNUR ARIKAN

Özet:

Bu tez çalışmasında A.O. Asar'ın ‘Finitary permutasyon Grupları' başlıklı makalesi üzerinde çalıştık. Bu makalede sonsuz bir küme üzerindeki finitary permütasyonların bir geçişli grup yapısının nokta dengeleyeni yapısından elde edilebilmesi için yeter koşullar verilmiştir. Ayrıca finitary permütasyonların bir totally imprimitive p-grubunun sonsuz yörüngeye sahip bir öz alt grubunun varlığı için yeter koşullar verilmiştir. Bu sonuçlar bazı bilinen sonuçlar yardımıyla bir mükemmel lokal sonlu minimal non FC-(p-grup) un var olamayacağına ilişkin yeter koşul verir. Böylece bu makalenin daha açık,ayrıntılı ve kolay anlaşılabilir şeklini ortaya çıkardık.