Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ile alzheimer hastalarında ventriküler bos sıcaklığının değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: BERRAK BARUTCU

Danışman: EMİN TURGUT TALI