Çoklu dişeti çekilmelerinin tünel yöntemi ile tedavisinde subepitelyal bağ dokusu grefti ve de-epitelize edilmiş serbest dişeti grefti uygulanmalarının değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: HIKMAT BAKHISHOV

Danışman: BURCU ÖZDEMİR