Pb1-xSnxTe/BaF2 yarıiletkenin elektriksel özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: ALİ İHSAN KILIÇ

Danışman: SÜLEYMAN ÖZÇELİK