Karışım DNA profillerinin incelenmesi ve yorumlanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: EMEL YARDIMCI

Danışman: BİRSEN KAPLAN