Sıralı küme örneklemesi kullanılarak oransal tahmin yöntemlerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MERVE ESEN

Danışman: YAPRAK ARZU ÖZDEMİR