Farklı sıkıştırma yöntemlerinin PEM yakıt hücresi performansına etkilerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ARİFE UZUNDURUKAN

Danışman: MUHİTTİN BİLGİLİ