The examination of 9th and 10th grade coursebooks in terms of scientific content and detecting teacher and student views on the coursebooks


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGE KAZAK

Consultant: Hüseyin Akkuş

Abstract:

Öğrencilerin öğrenmesinde temel kaynak olarak görülen ders kitaplarının birçok açıdan eksik olduğu ve öğrencilerde kavram yanılgılarına neden olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, kimya ders kitaplarını bilimsel içerik açısından incelemek ve kimya öğretmenlerinin ve öğrencilerin ders kitaplarından nasıl faydalandıklarını ve mevcut ders kitabı hakkındaki düşüncelerini tespit etmektir. Bu çalışmada 2008-2009 öğretim yıllarına ait 9. ve 10. sınıf kimya ders kitapları bilimsel içerik açısından incelendi, öğretmen ve öğrencilerin kitaplar hakkındaki görüşleri ve kitaplardan nasıl faydalandıkları tespit edildi. Araştırma, Ankara'nın 8 ilçesinde 58 okulda görev yapmakta olan 88 kimya öğretmeni ile bu okullarda öğrenim görmekte olan 9. ve 10. sınıf düzeyinde 1165 öğrenci ile yapıldı. Araştırmanın sonucunda; 9. sınıf kimya ders kitabı bilimsel içerik açısından incelendiğinde; içerik uygunluğu, içeriğin niteliği, değerlendirme açısından yeterli iken mantıksal organizasyon ile yanlış kavramalar ve hatalar açısından yeterli olmadığı tespit edilmiştir. 10. sınıf kimya ders kitabı bilimsel içerik açısından incelendiğinde; yalnızca içerik uygunluğu açısından yeterli iken içeriğin niteliği, değerlendirme, mantıksal organizasyon ile yanlış kavramalar ve hatalar açısından yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çoğu ders kitaplarını müfredattaki kazanımları takip etmek ve sunumlarını hazırlamak için kullandıklarını belirtmişlerdir. 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu sıklıkla ders kitabı haricinde kitaplardan yararlandıklarını ve ders kitabındaki soruları yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir.