Segmental rezeksiyon yapılmış dişsiz mandibulada farklı lokalizasyonlarda yerleştirilen implantların stres dağılımına etkisinin üç boyutlu sonlu elemanlar stres analizi yöntemiyle değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ANIL ALGÜR

Danışman: ÖMER SUAT YALUĞ

Özet:

Bu çalışmanın amacı; segmental olarak rezeke edilmiş mandibulaya yerleştirilen üç adet implantın konumlarının, implantların çevresindeki kemikte oluşturdukları stres miktarları ve alanlarının, üzerine uygulanan protetik tasarıma gelen kuvvetler aracılığıyla 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi yöntemiyle değerlendirmektir. Çalışmamızda sol mandibular 1. Molar bölgesi segmental olarak rezeke edilmiş dişsiz alt çeneye 2 tanesi kanin bölgesinde her modelde sabit konumda 3. İmplant ise farklı modellerde 3 farklı konumda olmak üzere modeller oluşturuldu. İmplantların üzerine locator® tutucuya sahip overdenture protezler sanal olarak oluşturuldu. Her bir modele rezeksiyon yapılmış bölgedeki 1. Molar dişin merkezinden 100 N vertikal ve 100 N oblik olmak üzere iki farklı kuvvet uygulandı ve üç boyutlu sonlu elemanlar analizi gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda kortikal kemikte meydana gelen stresler, trabeküler kemikte meydana gelen streslerden yüksek bulundu. Vertikal yüklemede kortikal kemikte oluşan çekme stres değerleri her bir model için en yüksek değerler sırasıyla en posteriordaki implant çevresinde daha sonra sol kanin bölgesine yerleştirilen implant çevresinde ve en az sağ kanin bölgesine yerleştirilen implant çevresindeki kemikte görülmektedir.