Türk spor örgütlenme sürecinde rekreasyon anlayışı ve bugünkü uygulanabilirliği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1998

Öğrenci: ZEKİYE BAŞARAN

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK