Türkiye ofis mobilyası sektöründe mevcut durumun tasarım ve satın alma kararları ilişkisinde değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: EMRAH DEMİRHAN

Danışman: ABDULLAH TOĞAY