Kırmızıaltı serbest elektron lazerinin (KA-SEL) fizik ve kimya uygulamaları


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Özden Konakçı

Danışman: METİN YILMAZ

Özet:

Kırmızıaltı Serbest Elektron Lazerinin (KA-SEL) Fizik ve Kimya Uygulamaları adlı tez çalışmasında, ilk olarak Serbest Elektron Lazeri (SEL) ve SEL fiziği genel olarak açıklanmıştır. Daha sonra SEL'lerin klasik lazerlerle karşılaştırıldıklarında sahip oldukları avantajları ve bu avantajları sayesinde, kırmızıaltı serbest elektron lazerleri ile gerçekleştirilebilen fizik ve kimya uygulamaları araştırılmıştır. Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde SEL'lerin kullanımı ile fizik ve kimya alanlarındaki uygulamalar belirlenmiştir. Bunlar fizik alanında yoğun madde fiziği, katıhal fiziği, yüzey fiziği, plazma fiziği, nanoteknoloji uygulamaları iken, kimya alanında; fotokimya, mod seçici kimya, izotop ayrımı, ince film üretimi, spektroskopi ve mikroskopi uygulamaları alt başlıklarında toplanarak açıklanmıştır.Ayrıca bu uygulamaların gerçekleştirilmesinde kullanılan Lazer Depolama İşlemi (PLD), Kırmızıaltı Matris Yardımlı Lazer Desorpsiyon/İyonlaşmalı Kütle Spektroskopisi (IR MALDI MS), Kırmızıaltı Matris Yardımlı Atmalı Lazer ile Buharlaştırma (IR MAPLE), Kırmızıaltı Rezonans Artırıcı Çoklu Foton İyonizasyonu (IR REMPI), Yüzey Etkisi Artırılmış Lazer Desorpsiyon/İyonizasyon Kütle Spektrometresi (SELDI MS), Kırmızıaltı Serbest Elektron Lazeri ile Fotoakustik Spektroskopi (SEL-PAS) gibi yöntem ve teknikler araştırılarak açıklanmıştır.