Antineoplastik ilaçlara mesleki olarak maruziyetin gaz kromatografisi- kütle spektrometrisi (GC-MS) ile araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: N. KAMELYA İLTER

Danışman: Bensu Karahalil