Sporcuların çevre sorunlarına yaklaşımları üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Öğrenci: SELÇUK GENÇAY

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK